català  |  castellano
KALOK SERVEIS PORTAFOLI CLIENTS CONTACTE  
Què fem?
El nostre equip
       
Kalok Empresarial, S.L., és un gabinet tècnic format per un grup d’Enginyers Consultors, amb una experiència forjada al llarg dels anys en enginyeries qualificades, dedicats a la realització de projectes, propis i de col·laboració amb estudis d’arquitectura, i direcció tècnica d’obres i legalitzacions de tota classe, així com estudis de millores ambientals.

L’esperit de treball del grup respon a dos aspectes bàsics i fonamentals:

· Total independència respecte a subministradors, fabricants, etc.

· Plena honradesa professional i mútua confiança amb el nostre client.
Sota aquests principis i amb els medis humans i materials de que disposem, efectuem l’estudi funcional, tècnic i econòmic més adient per cada un dels treballs u obres e instal·lacions que ens confiïn.

Durant el transcurs d’execució d’aquestes
obres realitzarem els corresponents controls
i vigilància, detectant les desviacions
produïdes e implantant les mesures correctores necessàries.

També es disposa d’una dilatada experiència en l’execució i desenvolupament de projectes par a la instal·lació d’infrastructura en telefonia mòbil.

© Copyright 2008 Kalok Empresarial S.L. Tots els drets reservats Disseny gràfic:
estudi edd